| 11 آذر 1399
En | 

  مدیر کل: دکتر سید محسن حمزه لو

    ملاقات مردمي: روزهاي يكشنبه ساعت 9 الي 12

             

             

  • مديريت سبز و مصرف بهينه
   ایرانیان از روزگاران قدیم با آموزه های دینی مانند قناعت، ساده زیستی و صرفه جویی خو گرفته بودند. در سبک زندگی قدیمی،بخش باقی‌مانده‌ی غذاها و مواد مصرفی، دوباره مصرف می‌شد. اگر هم مصرف باقی‌مانده، بهداشتی یا عقلانی نبود، به مصرف طیور می‌رسید.
   ادامه ...
  • ضرورت مشارکت همه جانبه در بازآفرینی شهری
   باز آفرینی شهری در واقع یکی از نمود های توسعه پایدار است و  در تعريف آن باید گفت باز آفريني شهري پايدار يك رويكرد شهري همه جانبه و چند سو نگر براي ارتقا كيفيت زندگي شهري است و سه مولفه اصلي آن همان سه مولفه اصلي پايداري یعنی محيط زيست، اجتماع و اقتصاد است.
   ادامه ...
  • نان به نرخ حاشیه نشینی
   زندگی در فقر شهری در حاشیه‌ها سخت‌ترین و خشن‎ترین وضعیت زندگی است که جوامع شهری تاکنون تجربه کرده‌اند. هر چند پدیده‌ فقر موضوع جدیدی نیست، اما شدت و سختی آن در حاشیه‌ها را می‌توان موضوعی نوظهور قلمداد کرد.
   ادامه ...

       

    

     

    


   لیست دفاتر پیشخوان آذربایجانغربی

   لیست دفاتر پیشخوان آذربایجانغربی

   سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

   سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

   https://iranfoia.ir/web/guest/home

   آگهی فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای اداره کل راه و شهرسازی استان

   آگهی فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژههای اداره کل راه و شهرسازی استان

   https://azargharbi.mrud.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/ArticleId/28006/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

   تسهیلات بانکی در بافت های فرسوده آذربایجان غربی

   تسهیلات بانکی در بافت های فرسوده آذربایجان غربی