| 11 آذر 1399
En | 
En | 
 • کارنامه یکساله

  کارنامه یکساله

  عملکرد معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

  مهر 98 تا شهریور99

   

 • کارنامه یکساله؛ شاخص ترین فعالیت های معاونت مسکن و ساختمان

  کارنامه یکساله؛ شاخص ترین فعالیت های معاونت مسکن و ساختمان

 • کارنامه یکساله؛ شاخص ترین فعالیت های معاونت املاک و حقوقی

  کارنامه یکساله؛ شاخص ترین فعالیت های معاونت املاک و حقوقی

 • کارنامه یکساله، شاخص ترین فعالیت های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

  کارنامه یکساله، شاخص ترین فعالیت های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 • کارنامه یکساله

  کارنامه یکساله

  عملکرد معاونت شهرسازی و معماری