25 شهریور 1400

En |

En | 

1- برخي اقدامات با هدف حمايت دولت از تامين مسكن گروه هاي كم درآمد در دو قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي با مسئوليت اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي (تصویبنامه شماره (151989/ت53462هـ مورخ 2/12/1395 هیأت وزیران)

2-قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی)

3-قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 28/9/1389 مجلس شورای اسلامی)

4-آزادسازي خريد و فروش مسكن مهر با لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳)تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ (تصويبنامه شماره۱۶۶۸۸۲/ت۵۰۰۷۰هـ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲)

5-قانون اراضی شهری‌ (مصوب سال 1360)

6-تصويب سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری (نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۶۰۶۴۹ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

7-آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري (مصوبه شماره ۸۶۲۶۴/ت۴۶۰۷۶هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰)