| 11 آذر 1399
En | 

اینفوگرافی HSE
[ROTITR]
اینفوگرافی HSE جهت استفاده اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانی، پیمانکاران، مشاوران و عوامل دخیل در ساخت و ساز
یکشنبه 21 آبان 1396
اولین کارگاه تخصصی جشنواره نشان تعالی HSE
[ROTITR]
اولین کارگاه تخصصی جشنواره نشان تعالی HSE با محوریت مسکن و ساختمان (10 و 11 دی ماه 1396) –  بهمراه امتیاز ارتقای پروانه اشتغال بکار مهندسی
یکشنبه 21 آبان 1396