| 22 تير 1399
En | 
برگزاری اولین جلسه‌ی کمیته معارف

برگزاری اولین جلسه‌ی کمیته معارف

تاریخ انتشار: 1398/07/17|   بازدید: 61 |  print

‍ ❇️

◀️اولین جلسه‌ی کمیته  معارف با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، امام جماعت ساختمان شماره ١ اداره کل و جمعی از معاونان این اداره کل با هدف برنامه‌‌ریزی و ايجاد وحدت‌رویه در اجرای برنامه‌های مذهبی و مناسبتی برگزار شد.

◀️دکتر سیدمحسن حمزه‌لو در این جلسه  درخصوص ضرورت گسترش برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در فضای اداری تاکید کرد و گفت: نتیجه فعاليت‌های فرهنگی و مذهبی باید در ارتقای کارکرد سیستم اداری و ارائه خدمات بهینه به مردم نمود پیدا کند.

◀️وی بر اجرای برنامه‌های کاربردی و کیفی در عرصه ترویج فرهنگ و معارف اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات‌ فرهنگی زمانی تاثیرگذار خواهد بود که پاسخگویی سریع به درخواست‌های مردمی در فرایندهای اداری نهادینه شود.

◀️وی، وضعیت موجود اداره کل راه و شهرسازی استان را از لحاظ شاخص‌های فرهنگی و مذهبی مطلوب ارزیابی کرد و خواستار تهیه طرح‌های کاربردی و عملی در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی شد.

◀️مدیر کل راه و شهرسازی استان در این جلسه نیز نیروهای انسانی را مهمترین سرمایه‌های این اداره کل دانست و گفت: سازوکارهای حمایت و پشتیبانی از منابع انسانی فراهم شده و نباید فراموش کنیم که فعالیت و عملکرد تک‌تک اعضای خانواده راه و شهرسازی در پیشبرد اهداف تاثیرگذار و سازنده است.
@westmrud

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد