01 بهمن 1398
En | 
انتصاب
رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی منصوب شد .
ﺳﻪشنبه 24 دی 1398
برگزاری  جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی  آذربایجان غربی
کارگروه راه و شهرسازی آذربایجان غربی تشکیل جلسه داد .
ﺳﻪشنبه 17 دی 1398